Megi-Dent Przecław

Rentgenodiagnostyka
Cyfrowa

Zdjęcia rentgenowskie wykonujemy na miejscu również śródzabiegowo. Pozwala to na kontrolę pracy szczególnie w leczeniu kanałowym na każdym etapie.

Obrazowanie wykonanych zdjęć uzyskiwane jest dzięki radiowizjografii cyfrowej RVG. Obraz pojawia się po kilku sekundach na monitorze komputera i może być powiększany i dokładnie omówiony.

Wysokiej klasy aparat RTG generujący promieniowanie X wysokiej częstotliwości nie naraża pacjenta na absorpcję tak dużej dawki promieniowania jak przy rentgenie konwencjonalnym.

rentgenodiagnostyka cyfrowa szczecin