Megi-Dent Przecław

Leczenie protetyczne

Nic nie zastąpi własnego uzębienia, dlatego należy poddawać się wizytom kontrolnym przynajmniej raz na pół roku i zapobiegać usuwaniu zębów. Jeżeli jednak utrata zęba czy zębów była nieuchronna należy je uzupełniać.

Uzupełnianie braków zębowych jest ważne nie tylko ze względów estetycznych. Utrzymujące się braki powodują przechylenia, przesunięcia czy rotacje zębów sąsiednich. Zęby, które nie mają antagonisty wysuwają się dążąc do kontaktu z przeciwstawnym wyrostkiem co osłabia ich osadzenie w kości i uniemożliwia późniejsze protezowanie.

Rozległe braki powodują przeciążenia pozostałych zębów i ich szybszą utratę oraz zanik bezzębnego wyrostka zębodołowego.
Możliwości uzupełnienia zębów ocenia się u każdego pacjenta indywidualnie.

Oferujemy:

protetyka przecław