Nasze Usługi

NFZ

W naszym gabinecie mają Państwo możliwość skorzystania z usług refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Są to:

nfz

Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii gwarantowanych w ramach NFZ

1. Badanie lekarskie stomatologiczne
Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym.
2. Badanie lekarskie kontrolne
Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym.
3. Konsultacja specjalistyczna
Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego
4. Rtg wewnątrzustne
Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi
5.Rtg pantomograficzne
Świadczenie jest udzielane 1 raz na 3 lata w połączeniu ze świadczeniami chirurgii stomatologicznej i periodontologii.
6. Znieczulenia w połączeniu ze świadczeniami chirurgii stomatologicznej i periodontologii
7. Plastyka wędzidełka, wargi, policzka
8.Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą
9. Usunięcie zęba jednokorzeniowego, wielokorzeniowego
10. Chirurgiczne usunięcie
11. Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe
12. Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego
13. Chirurgiczne zaopatrzenie rany (szycie)
14. Założenie opatrunku chirurgicznego
15. Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka
16. Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej
17.Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
18. Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej
19. Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chirurgicznego usuwania zęba
20.Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia
21. Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów – włącznie z prostym umocowaniem do zębów sąsiednich
22. Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami
23. Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
24. Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

Świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

1. Kiretaż otwarty
2. Gingiwoosteoplastyka
3. Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Clarka, Kazanjana, Nabersa
4. Założenie opatrunku parodontologicznego
5. Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych
6. Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych

Świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu

1. Kiretaż otwarty
2. Założenie opatrunku parodontologicznego

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż. gwarantowanych przez NFZ:

1. Wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci (do ukończenia 6 roku życia)
2.Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym
Świadczenie dotyczy bruzd zębów szóstych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 7 roku życia
3. Lakierowanie zębów stałych
Świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał
4. Impregnacja zębów mlecznych
5. Wypełnienie ubytku zęba mlecznego
6. Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych
7.Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa
8. Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym i stałym
9. Badanie lekarskie stomatologiczne
Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym
10. Badanie lekarskie kontrolne
Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym.
11. Rtg wewnątrzustne
Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi
12. Znieczulenie
– miejscowe powierzchniowe
– miejscowe nasiękowe
– przewodowe wewnątrzustne
Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami
gwarantowanymi (z wyłączeniem leczenia próchnicy)
13. Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba materiałami
gwarantowanymi przez NFZ
14. Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
15. Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
16. Leczenie endodontyczne (kanałowe) WSZYSTKICH ZĘBÓW
17. Usunięcie złogów nazębnych (kamienia nazębnego)
Świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy
18. Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
19. Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
20. Kiretaż zwykły (zamknięty)
21. Usunięcie zęba
22. Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia

Świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

1. Kiretaż otwarty
2. Gingiwoosteoplastyka
3. Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Clarka, Kazanjana, Nabersa
4. Założenie opatrunku parodontologicznego
5. Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych
6. Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych

Dzieciom i młodzieży od 6-go miesiąca życia do 19-go roku życia przysługują profilaktyczne świadczenia stomatologiczne (kontrole stanu uzębienia, higieny i zgryzu).

Wybrane świadczenia protetyczne

1. Uzupełnienie  braków zębowych przy pomocy ruchomej protezy częściowej – jeden raz na 5 lat w przypadku braku 5 zębów i powyżej w łuku zębowym
2. Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce lub żuchwie łącznie z pobraniem wycisku – jeden raz na 5 lat
3. Odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem – jeden raz na 2 lata oraz całkowite podścielenie protezy w sposób pośredni – 1 raz na 2 lata